Pořadatelé a sponzoři

  • Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., zkráceně ESI, Křtiny

  • Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského

  • Centrum sv. Basila

  • Advokátní a mediační kancelář Šalamoun a Partners

  • JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., advokátka, sídlem Vysoké Mýto

  • JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., advokátka, sídlem Praha

  • Česká asociace právniček, Praha

  • Unie rodinných advokátů, Praha

  • Asociacia mediatorov Slovenska, Bratislava

  • E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.