Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je ve výši 1.200,- Kč při platbě do 15.února 2020.
Účastnický poplatek je ve výši 1.600,- Kč od 16.února 2020.
 
Účastnický poplatek nezahrnuje cenu ubytování.

PLATBA
Na základě vyplněné přihlášky dostanete fakturu s číslem účtu, na který poukažte peníze bankovním převodem, variabilní symbol = číslo faktury.