O nás

Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života. Propojit v diskusi minulost, přítomnost a budoucnost. Vytvořit mezinárodní a multiprofesní prostor otevřeného dialogu s možností sdílet nové zkušenosti a soudobé trendy do praxe pomáhajících profesí.

Josefské sympozium nabízí pohled na závažné problémy naší doby pohledem starší a mladší generace. Napomáhá zvyšovat dovednost porozumět „jazyku a vyjadřování“ osob různého věku a odlišné profesní kvalifikace, odbornosti a specializace. Lektoři a přednášející s aktivním zapojením všech účastníků představují různé profesní přístupy, metody a možnosti při práci s lidmi při řešení složitých a krizových situací, jenž svými dopady ohrožují a silně ovlivňují jednotlivce, rodiny a celou společnost.

Josefské sympozium vytváří prostor pro otevřený dialog a širší diskusi mezi právníky, psychology, zdravotníky, pedagogy a lidmi z jiných oborů k tématům právo, pravda, spravedlnost, veřejná a osobní odpovědnost v kontextu rodiny jakožto základní sociální buňky společnosti a rodinných vztahů. Zamýšlí se nad proměnami těchto společenských atributů v čase posledního desetiletí. Společně budeme hledat odpovědi na otázku „Co ještě můžeme dnes, zítra a v našem čase udělat, abychom vytvořili pro nás a naše děti a vnuky svět naplněný porozuměním, pochopením, pokojem a smírem?“