Ceník

Účastnický poplatek je ve výši 1.200,- Kč při platbě do 15.února 2020.
Účastnický poplatek je ve výši 1.600,- Kč od 16.února 2020.

Účastnický poplatek nezahrnuje cenu ubytování.
Cena ubytování viz aktuální ceník Zámku Křtiny

PLATBA
Na základě vyplněné přihlášky dostanete fakturu s číslem účtu, na který poukažte peníze bankovním převodem, variabilní symbol = číslo faktury.