JOSEFSKÉ SYMPOZIUM

PROSTOR PRO OTEVŘENÝ DIALOG

Josefské sympozium 2020

Zveme Vás na 11. ročník Josefského sympozia do Křtin
ESI

www.esi-cz.eu

Evropský smírčí institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Co je sympozium?

Sympozium = konference + diskuse

+ workshopy, besedy, semináře a setkání

Co je Josefské sympozium?

  • Relaxace
  • odpočinutí v krásném prostředí nově zrekonstruovaného zámku
  • Kontakty a setkání
  • zahraniční hosté
  • zajímaví přednášející
  • Inspirace, podněty a nové trendy
  • mezilidské vztahy
  • komunikace
  • prevence sporů
  • řešení konfliktů (ADR)

V roce 2020 proběhne již 11. ročník

Josefské sympozium je pořádáno každoročně už více než desetiletí.
Historii naleznete na původních webových stránkách

Partneři a sponzoři

kterým vděčíme za vytvoření a udržení tradice pořádání Josefského sympozia bez výjimky již 11 let